Звіт про виконання Плану соціально-економічного розвитку Малинського району за 2009 рік

 

Промисловість

З метою помякшення впливу наслідків фінансової кризи на економіку району протягом поточного року вживалися заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та уповільнення темпів спаду промислового виробництва.

За 2009 рік реалізовано споживачам промислової продукції на 142,8 млн.грн. Обсяг реалізованої продукції на одну особу склав 6810,6 грн., що менше від показника 2008 року на 22,7%. 83,8% обсягу реалізованої продукції (119,7 млн.грн.) забезпечили підприємства добувної промисловості, 16,2% або 23,1 млн.грн. підприємства переробної промисловості, із неї: 46,7% - реалізовано підприємствами машинобудування, 32,2% - підприємствами по виробництву іншої неметалевої мінеральної продукції, 15,2% - підприємствами по обробленню деревини та виробництву виробів з деревини, крім меблів, 5,9% - підприємствами целюлозно-паперового виробництва та видавничої справи. Підприємствами району вироблено 2,8 млн.куб.м щебеневої продукції, в тому числі щебеню – 2,3 млн.куб.м, 9,5 тис.куб.м блоків габро, 3,9 тис.тн деталей пам’ятників, 75,8 тис.кв.м плитки тротуарної. Основною причиною спаду виробництва на промислових підприємствах району є негативні наслідки світової фінансової кризи, які погіршили їх фінансово-економічне становище. Зокрема, важливими проблемами є неповернення коштів за відвантажену продукцію, скорочення експортних поставок, зниження платоспроможного попиту на внутрішньому ринку.

 В промисловості продовжувалася робота по впровадженню нових технологічних процесів, спрямованих на економне використання матеріальних ресурсів, освоєння випуску нових видів продукції.

В 2009 році на ВАТ «Малинський каменедробильний завод» розпочато та доведено до нормальної якості виготовлення будівельних матеріалів, таких як: тротуарна плитка різноманітної форми та конфігурації, тротуарні та дорожні бордюри, перегородні та зовнішні блоки, бруківка.

Закінчено будівництво заводу по виробництву компонентів гранеміту ТОВ «Юнігран-Сервіс» інвестиційною вартістю майже 15 млн.грн., річною продуктивністю 5,0 тис.тн.

Сільське господарство

Посівна площа у 2009 році по сільськогосподарських підприємствах району становила 9,7 тис. га, що на 1,3 тис. га більше в порівнянні до минулого року. У структурі посівних площ сільгосппідприємств району зернові культури склали 7,6 тис. га, що на 1,2 тис.га більше до 2008 року, з них озимі зернові – 5,1 тис. га, що на 1,5 тис. га більше до 2008 року та ярі зернові – 2479 га. Валове виробництво зерна у 2009 році склало 11,5 тис. тонну, що на 34% більше в порівнянні до 2008 року, середня урожайність зернових культур по господарствах району становить 15,2 цнт/га, що на 1,6 цнт більше ніж в минулому році: в тому числі озимі зернові – 15,7 цнт/га, ярі зернові – 14,7 цнт/га. В господарствах району проведено обмолот ріпаку на площі 748 га, що на 316 га більше до 2008 року, намолочено 468 тонн при урожайності 6,2 цнт/га.

Протягом 2009 року з метою підвищення родючості земель та збільшення врожайності культур, сільгосппідприємствами району заготовлено та внесено 9,1 тис. тонн органічних добрив, придбано і внесено 1134 тонни мінеральних добрив, що на 267 тонн більше в порівнянні до 2008 року. Здійснено широкий спектр із хімічного захисту рослин на площі 9,0 тис. га. Під посів 2009 року сільськогосподарськими підприємствами району засипано та доведено до посівних кондицій 1570 тонн насіння, що складало 103% до потреби. Для сортозаміни та сортооновлення господарствами району придбано 276 тонн елітного насіння.

Під урожай 2010 року сільськогосподарськими підприємствами району посіяно 6100 га озимих культур, в т.ч. 3225 га озимих зернових і 2875 га озимого ріпаку. Збільшення посівних площ ріпаку диктується кон'юктурами ринку, адже насіння цієї культури має великий попит і його реалізаційна ціна склала 2287 грн за тонну. З урожаю 2009 року підприємствами району закладено на зберігання для Аграрного фонду по заставних закупівлях 3780 тонн зерна. Крім того реалізовано Аграрному фонду по форвардних контрактах 400 тонн жита та по спотових договорах - 600 тонн пшениці.

 В сільськогосподарських підприємствах району поголів’я великої рогатої худоби утримується в кількості 1336 голів, в т.ч. 897 корів. В порівнянні до 2008 року поголів’я ВРХ зменшено на 431 голову, в т.ч. корів зменшено на 566 голів. В районі утримується 6471 голів свиней, кількість яких збільшено до початку 2009 року на 1744 голови. За звітний період вироблено 10361 цнт молока, що на 2735 цнт. менше ніж в 2008 році. Однією з головних причин спаду виробництва молока у 2009 році стало скорочення поголів’я корів. Надій молока на корову склав 1528 кг, що на 305 кг більше ніж в 2008 році. Введено в основне стадо 128 нетелів, спаровано та штучно осіменено 1875 корів та телиць. В районі діє 2 племінних репродуктори по вирощуванню молодняка м’ясної худоби абердин-ангуської породи та свиней великої білої породи. Сільськогосподарськими підприємствами вироблено валової продукції на суму 15,1 млн.грн., що на 6,4 млн.грн або на 73% більше ніж за 2008 рік, а саме: - в галузі рослинництва вироблено валової продукції на суму 7,1 млн. грн.., що на 44,6% більше в порівнянні з минулим роком, в тому числі: зернових та зернобобових на суму 4,4 млн. грн., що на 62% більше 2008 року; - в галузі тваринництва вироблено валової продукції на суму 8,0 млн. грн., що на 112% більше в порівнянні з 2008 роком, в тому числі: вироблено молока на сумму 1,1 млн.грн., що менше в порівнянні з 2008 роком на 285,2 тис.грн., або на 21% та вирощено свинини на суму 6,6 млн.грн., що більше 2008 року на 5,1 млн.грн.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника складає 757 грн., що на 19% більше в порівнянні з 2008 роком. В останні роки відчутні позитивні зрушення по розрахунках за оренду земельних та майнових паїв. Так заборгованість попередніх років за оренду земельних паїв станом на 01.01.2008 року складала 790,1 тис.грн., на 01.01.2009 року – 628,9 тис.грн. (зменшено на 20%), на 01.01.2010 р. – 284,4 тис.грн. (зменшено на 55%). Договірні зобов’язання за договорами 2009 року виконано на 86%, виплачено за 2009 рік – 750,5 тис.грн. В 2009 році отримано бюджетних підтримок лише 295,3 тис.грн, (в 2008 році - 3224,5 тис.грн.).

Значно вплинуло на виробничу діяльність сільськогосподарських підприємств району неможливість отримання кредитних ресурсів. В 2009 році залучено лише 390 тис.грн кредитних ресурсів (в 2008 році -8,1 млн. грн.). В 2009 році значно зменшено обсяги залучених інвестиційних коштів. Якщо у 2008 році в АПК району залучено 20,6 млн.грн., інвестиційних коштів, то у 2009 році залучено лише 1,4 млн.грн. інвестицій.

Інвестиційна діяльність

Протягом 2009 року продовжувалась робота по формуванню сприятливого інвестиційного клімату в районі, встановленню прямих контактів з потенційними інвесторами, пошуку нових інвесторів.

 Обсяги капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування склали (дані за 9 міс.2009р.) 50,0 млн.грн., в тому числі в основний капітал – 35,7 млн.грн. (84,5% до 9 місяців 2008 року), із них витрати на придбання машин, обладнання, транспорту – 22,7 млн.грн. В 2009 році введено в дію основних фондів на 15,0 млн.грн., в т.ч. житла на 110,0 тис.грн.

За 2009 рік виконано робіт по обслуговуванню автошляхів району на суму 2,6 млн.грн. Виконані відповідні заходи з організації безпеки дорожнього руху, а саме: ямковий ремонт чорного покриття – 3414 кв.м., влаштування поверхневої обробки – 3,1 км, розмітка проїзної частини – 23,7 км, встановлено та замінено 423 дорожні знаки, профілювання 693 км доріг та продені інші роботи.

 Станом на 1 січня 2010р. обсяг іноземного капіталу, вкладеного в економіку району з початку інвестування складає 2,2 млн.дол.США., що на 10,1% більше ніж на початок 2009 року. Фінансова криза, яка охопила усі сфери економіки відчутно вплинула на стан спорудження об’єктів соціальної сфери. За 2009 рік введено в дію 0,6 км місцевих трубопроводів для транспортування газу, 224 кв.м. загальної площі житла. На 2009 рік виділено кошти Стабілізаційного фонду в сумі 1 млн.грн. для будівництва дільничної лікарні в смт.Чоповичі (замовник: Головне управління будівництва та архітектури облдержадміністрації).

Зовнішньоекономічна діяльність

Підприємства району підтримують торгово-економічні зв'я­зки з фірмами багатьох країн світу — Росії, Німеччини, Білорусії, Туреччини, Китаю, США, Литви, Узбекистану, Грузії, Азербайджану. Обсяги експорту товарів, вироблених підприємствами району, за 2009р. склали 11,7 млн.дол.США, імпорту товарів – 1,4 млн.дол. США., що відповідно становить до 2008р. 60,5% та 11,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами складає 10,3 млн.дол.США. Частка району у загальному обсязі експорту області становить 3,2%, імпорту 0,4%. Причиною скорочення обсягів експорту продукції є зниження попиту на зовнішньому ринку, що змусило підприємства зменшити обсяги промислового виробництва та переходити до реалізації продукції на внутрішньому ринку.

Суспільно-політична ситуація

В районі зареєстровано 27 громадських організацій та 63 політичні партії.Найбільш численними та впливовими політичними партіями району залишаються: р/о «Народний союз – Наша Україна», р/о Народної партії України, р/о СПУ, р/о КПУ, ВО «Батьківщина, р/о Партії регіонів. На території району діють громадські організації: районна рада ветеранів війни і праці району, районна спілка ветеранів афганської війни, р/о Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Г.Шевченка, р/о Товариства Червоного Хреста , р/о ТСО України, молодіжний клуб боксу «Нокаут», Малинське польсько культурно-освітнє товариство ім. Г.Сінкевича, «Малинська районна федерація футболу», Малинське товариство «Малинський козацький курінь ім. В.Чорновола», чесько-українське товариство «Малинівське» .

 З метою узгодження суспільно політичного життя району при райдержадміністрації діє громадська рада, яка представлена 6 керівниками політичних партій, 3 – громадських організацій, 2 - представниками ЗМІ. На засіданнях ради розглядаються питання як економічного, соціального, культурного, так і суспільно - політичного значення.

Депутатський корпус Малинської районної ради становить 84 депутати. В районній раді представлені 9 політичних партій, які утворили 7 блоків. Найчисельніше депутатське об’єднання – фракція блоку «НС-НУ» (29 депутатів), фракція ВО «Батьківщина» - 8 депутатів, фракція КПУ – 8 депутатів, СПУ – 8 депутатів, фракція «Малинський регіон» (Партія регіонів- 6 чоловік, блок Віталія Журавського – 3, партія «Відродження» - 4), фракція Народної партії України – 13 депутатів, Народно - демократична партія України – 5 депутатів.

 Інформаційний простір Малинського району представлено 3 друкованими виданнями та телерадіостудією «Полісся».

Розвиток споживчого ринку

Негативний вплив фінансової кризи призвів до суттєвого уповільнення обсягів роздрібного товарообороту та реалізації платних послуг. Обсяг роздрібного товарообороту склав (дані за 9 міс.2009р.) 12,1 млн.грн., в тому числі оборот роздрібної торгівлі – 9,2 млн.грн. Скорочення обсягів обороту роздрібної торгівлі становить 19,9%. За 2009 рік реалізовано платних послуг на суму 431,7 тис.грн., що в 3,4 раза менше ніж за 2008 рік.

Підприємницька діяльність

Зростає вплив малого бізнесу на економіку району. Кількість малих підприємств складає 103 одиниці, суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб - 553. За 2009 рік приріст суб'єктів підприємницької діяльності склав 41 одиницю. Частка малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції становить 8,0%. Згідно Закону України „Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності” адміністратором дозвільного офісу забезпечено оформлення 88 дозволів.

Фінансові результати

Фінансовим результатом від звичайної діяльності до оподаткування суб’єктів господарської діяльності (крім банків, малих та сільськогосподарських підприємств і бюджетних установ) за 2009 рік став прибуток в сумі 8,1 млн.грн. Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості склала 69,2%, отримано 9,5 млн.грн. прибутку. Водночас неефективною виявилась діяльність 30,8% підприємств, збитки, яких склали 1,4 млн.грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року сума прибутку зменшилась в 8,7 раза, сума збитку на - 21,6%.

Бюджет

За 2009 рік до загального фонду бюджету району надійшло власних надходжень в сумі 12,9 млн.грн., що становить 114,7 % до затвердженого місцевими радами плану на 2009 рік та 102,6% до розрахункового обсягу доходів загального фонду, доведеного району Міністерством фінансів України на 2009 рік. В розрізі надходжень доходна частина бюджету району за 2009 рік виконана по всіх джерелах надходжень та всіма сільськими, селищними радами, районним бюджетом.

Рівень життя населення

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників підприємств району за 2009 рік склала 1571,3 грн. і в порівнянні з 2008 роком (1590,0 грн.) зменшилась на 1,2% . Номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств у грудні 2009 року склала 1775,18 грн., що більше на 14,7% до листопада 2009 року та на 12,2% до грудня 2008 року. У зв’язку з погіршенням фінансового становища підприємств району, в 2009 році було запроваджено режим вимушеної неповної зайнятості. У грудні 2009 року 176 працівників перебували у відпустках з дозволу та ініціативи адміністрації, 464 – працювали у режимі скороченого робочого тижня.

Станом на 01.01.2010 року загальна сума боргів із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств району складала 100,9 тис.грн., заборгованість із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – 871,1 тис.грн. На виконанні в органах ДВС знаходиться виконавчих документів (рішень суду) на суму боргу по страхових внесках, фінансових санкціях та пені – 220,0 тис.грн., вимог про сплату недоїмки, рішень Пенсійного фонду України на суму 431,9 тис.грн. На розгляді в судах знаходиться позовів на суму боргу 457,9 тис.грн. За 2009 рік середній розмір пенсії склав 855,87 грн., план власних надходжень до Пенсійного фонду України виконано на 106,6%.

Ринок праці

За 2009 рік послугами центру зайнятості скористалися 992 особи, що на 26,3% менше 2008 року. На обліку в центрі зайнятості перебувало на 1 січня 2010 року 296 незайнятих трудовою діяльністю громадян району, що на 44,8% менше ніж на початок 2009 року. Серед зазначеної категорії громадян 97,3% мають офіційний статус безробітних. Рівень зареєстрованого безробіття становить 2,7%, на 01.01.2009р. становив 4,3%. Активними заходами сприяння зайнятості населення було охоплено 454 громадян району, які перебували на обліку. Із них 145 чоловік працевлаштовано, 9 безробітних проходили професійне навчання, 300 безробітних приймали участь у громадських роботах. За допомогою служби зайнятості працевлаштовано незайнятого населення в 2,8 раза менше ніж в 2008 році.

 Навантаження на одне вільне робоче місце станом на 01.01.2010р. складало 33 особи. За 2009 рік створено 148 нових робочих місць (64,3% до річного завдання - 230), з них 47 працівників прийнято на новостворені робочі місця юридичними особами, 39 робочих місць – за рахунок укладання трудових договорів, 60 – внаслідок реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб.

Соціальний захист

Виконання завдань та заходів, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку району на 2009 рік, сприяли реалізації державної політики у сфері забезпечення соціальних гарантій населенню, надання адресної цільової допомоги малозабезпеченим громадянам, а також сім’ям з дітьми, компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та матеріально-побутового обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян.

 За 2009 рік виплачено всіх видів соціальних допомог на суму 9,2 млн. грн., що на 2,6 млн.грн. більше ніж у 2008 році. Житлові субсидії на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ призначено 1395 громадянам на загальну суму 119,1 тис. грн. Заборгованість в межах бюджетних призначень становить 9,4 тис.грн. Відповідно до Закону України « Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у 2009 році проведено компенсаційні виплати на 4 млн.грн. За пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за 2009р. відшкодовано 492,7 тис. грн. Організаціям – надавачам послуг пільговим категоріям населення відшкодовано 3,3 млн.грн.

 Здійснена виплата готівки на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян на загальну суму 2,1 млн. грн.: в тому числі: - ветеранам ВВв - 485,3 тис. грн., - потерпілим ЧАЕС - 1587,5 тис. грн., - громадянам, які мають право на пільги за соц. ознакою - 64,7 тис. грн. - гірнику, непрацюючому пенсіонеру - 2,0 тис. грн. - ветеранам внутрішніх справ - 0,3 тис. грн. На виконання Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» у 2009 році опрацьовані списки на 263 багатодітні сім’ї, дані про яких внесено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.       

 В 2009 році інвалідам району видано 58 технічних засобів реабілітації та 47 направлень для виготовлення протезно–ортопедичних засобів, 10 інвалідів району отримали санаторно - курортні путівки, з них 3 за рахунок субвенцій в санаторій «Дениші». Компенсацію за невикористану путівку отримали 19 інвалідів війни на суму 5,2 тис. грн. та 4 інваліди загального захворювання на суму 715 грн. Щорічної одноразової допомоги до 9 травня у 2009 році виплачено в сумі 193,7 тис. грн. Згідно розпорядження голови райдержадміністрації 121 ветерану, учасникам бойових дій виплачено грошову допомогу до 9 Травня на суму 6,1 тис. грн.

Соціальною службою територіального центру обслуговується 482 одиноких непрацездатних громадян різних категорій, які проживають на території 64 населених пунктів району. Надають їм соціальні послуги 28 соціальних робітників. У Чоповицькому стаціонарному відділенні постійного проживання ОНГ перебуває 20 підопічних, для них забезпечено належні житлово-побутові умови проживання. Згідно розпорядження голови райдержадміністрації грошову допомогу з районного бюджету та позабюджетних коштів надано 220 чол. на суму 45,3 тис. грн. Платними підрозділами територіального центру послуги надано 2859 чол. на суму 26,7 тис. грн. (швейна майстерня та перукарня).

Освіта

У районі функціонує 28 загальноосвітніх навчальних закладів та 2 дитячі дошкільні заклади, в смт. Гранітне та в селі Українка, що дозволяє охопити навчанням всіх дітей шкільного віку та забезпечити здобуття ними повної загальної середньої освіти. З них:

 • 5 ЗОШ І-ІІІ ст., в яких навчається 580 учнів;
 • 4 ЗНВК І-ІІІ ст. 769 учнів та 145 дітей;
 • 17 ЗОШ І-ІІ ст. 729 учнів;
 • 1 ЗНВК І-ІІ ст. 63 учні та 10 дітей;
 • 1 НВК І ст. 18 учнів та 17 дітей;
 • 2 ДНЗ 84 дитини.

В районі забезпечено підвезення до шкіл району для 637 школярів та 226 педагогічних працівників, які його потребують. Підвіз здійснюється 9 одиницями транспорту відділу освіти, 1 шкільним автобусом та до трьох освітніх закладів транспортом приватних осіб. В усіх 28 навчальних закладах району організоване дворазове безкоштовне гаряче харчування, яким охоплено 2102 школяра, що мають статус потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС. Зі сторони відповідних служб району ведеться постійний контроль за організацією дитячого харчування. Для школярів початкових класів організовано роботу 11 груп продовженого дня, які відвідують 331 дитина. Кількість груп, які функціонують дозволяє охопити позаурочним навчанням достатню кількість школярів. Відповідно до завдань з підвищення педагогічної майстерності у 2009 році проведено атестацію Слобідської ЗОШ І-ІІ ст. та Скуратівської ЗОШ І-ІІІ ст.

За звітний період курсову перепідготовку пройшло 58 педагогічних працівників району. Як результат, творчі здібності та відповідний рівень знань учнів району підтверджено участю команди району в ІІІ обласному етапі Всеукраїнських учнівських Олімпіад з базових з дисциплін 2008-2009 навчального року. Район представляло 60 учнів у 15 навчальних предметах. На обласному етапі Всеукраїнських учнівських Олімпіад представники Малинського району здобули 11 призових місць (1 диплом І ступеня, 3 дипломи ІІ ступеня та 7 дипломів ІІІ ступеня). Учень 11-го класу Гранітнянської ЗОШ І-ІІІ ст. Андрійчук Ігор, ставши абсолютним переможцем обласної Олімпіади з правознавства, представляв честь Житомирської області на ІV Всеукраїнському етапі Олімпіади із правознавства, яка проходила у м. Черкаси з 21 по 25.03.2009 р. Проведено районний етап конкурсу на краще користування персональним комп’ютером, в якому прийняло участь 27 учнів з 10 шкіл району. Команда району в складі 5 учнів прийняла участь в обласному етапі цього конкурсу. Проведено 9 змагань з 9 видів спорту в залік районної Спартакіади школярів 2008-2009 н.р. Збірні команди району прийняли участь в 10 видах обласної Спартакіади школярів 2008-2009 н.р. Кращі результати юних спортсменів Малинщини: ІІІ місце з вільної боротьби (керівник Осипенко В.Г.), VІІ місце у фізкультурно-оздоровчому патріотичному фестивалі «Нащадки козацької слави» (керівник Фещенко П.В.) та Х місце з шахів (керівник Гарбузов І.М.).

У червні 2009 р. 306 учнів 9-х класів та 127 учнів 11-х класів ЗНЗ району склали державну підсумкову атестацію та отримали документи про освіту. Забезпечена належна підготовка до опалювального сезону. До навчальних закладів завезено 525 тонн вугілля, 40 тонн брикету та 2 088 складометрів дров. Виконані необхідні роботи по підготовці котелень та опалювальних систем навчальних закладів до опалювального сезону. Для покращення матеріально–технічного бази та навчально-методичного забезпечення навчальних закладів району використано з районного бюджету 151,0 тис. грн.;

Охорона здоровя

Робота галузі охорони здоров’я у 2009 році була направлена на збереження здоров’я всіх верств населення району. Медична мережа Малинського району по обслуговуванню сільського населення представлена 47 медичними закладами, а саме: 1 Чоповицькою дільничною лікарнею, 10 амбулаторіями загальної практики сімейної медицини та 36 фельдшерсько-акушерськими та фельдшерськими пунктами. Забезпеченість лікарями складає 23,8 на 10 тис. населення, при обласному показнику 35, в т.ч. по селу 6,2 на 10 тис. населення. Забезпеченість лікарями загальної практики - сімейної медицини становить 4,6 на 10 тис. населення при обласному показнику 3,6. Зайнятість штатних посад лікарів складає 93,6%, середніх медпрацівників - 97,5%. Забезпеченість сільської мережі середніми медпрацівниками складає 35,7 на 10 тис. населення. Укомплектованість середніми медпрацівниками ФП і ФАПів становить 80%, зайнятість складає - 86,6%. Відсутні медпрацівники в селах Липляни, Гутянське, Будо- Вороб'ї, Ялцівка.

З метою підвищення якості надання медичної допомоги населенню в районі діють :

 • «Програма боротьби з захворюванням на туберкульоз». На виконання цієї програми у 2009 році виділено 10,0 тис. грн.
 • Програма «Онкологія».
 • Програма «Цукровий діабет» На виконання програми у 2009 році використано 30,0 тис. грн. для закупівлі препаратів інсуліну.
 • «Програма комплексних заходів щодо поліпшення медичного обслуговування жіночого населення та дітей раннього віку, зниження перинатальної та дитячої смертності на 2006-2010рр.»
 • Програма «Поліпшення медичного обслуговування сільського населення на 2009-2010 роки».

В період епідемії грипу з районного бюджету виділено 30,0 тис.грн. для придбання лікарських засобів для лікування населення району від грипу та ГРВІ . На будівництві Чоповицької дільничної лікарні в 2009 році освоєно 996,2 тис. грн.. Проведено капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицині с. Скурати, ремонт фельдшерських пунктів селища Гранітне, сіл Луки та Українка та фельдшерський пункт с. Пристанційне переведено в нове приміщення. В 2009 році членами лікарняної каси стали 271 особа, а всього членами лікарняної каси стали 10568 осіб, що становить 22,0 % від загальної кількості населення району.

Культура

Мережа закладів культури району нараховує 57 клубних установ ( 16 сільських будинків культури, 41 сільський клуб) та 43 бібліотеки: центральна районна бібліотека, 2 зональні (для дорослих та дітей), 40 сільських бібліотек-філіалів. У 2009 році проведено поточні ремонти в 25 закладах культури: Проведено ремонт даху, поточний ремонт приміщень студії РБК та окремих приміщень РБК на суму 50 тис.грн. Завершено ремонт покрівлі Чоповицького селищного БК (100 тис.грн.) Виготовлено проектну документацію реконструкції приміщення Малинівського будинку культури (35 тис.грн.). Устинівський клуб, бібліотеки сіл Морозівка і Вишів переведені в інші приміщення. На ремонт бібліотеки с.Морозівка витрачено кошти в сумі 2тис.грн., а бібліотеки с.Вишів – 800 грн. Відремонтовано танцювальний зал Луківського клубу та проведено заміну вікон на пластикові в Луківській бібліотеці ( 6 тис. грн.). Проводиться капітальний ремонт сільського клубу с Забране. За звітний рік для закладів культури придбано: 1 - музичний центр, 2 – DVD. Для районного будинку культури придбано новий комп’ютер, мультифункціональний пристрій, МПЗ-плейєр, сценічні костюми, інструменти та меблі; для центральної районної бібліотеки – оргтехніку та меблі.

В районі протягом 2009 року працювало 123 клубні формування, з них - 115 колективів художньої самодіяльності, в т.ч. - 32 вокально-хорових колективи, 4 - театральних, 10 - хореографічних, 6 - оркестрів та вокально-інструментальних ансамблів, 19 фольклорних . На даний час 4 колективи носить звання “народний”: народний аматорський хор працівників культури району /керівник П.Недашківський/, народний фольклорно-етнографічний ансамбль “Дібрівчанка”/керівник Л.Назаренко/, ансамбль «Ойдаграй» /керівник В.Ровнер/, хор «Ветеран» /керівник Н.Й.Дідківська/. Всього за звітний період колективами художньої самодіяльності проведено 186 концертів, 357 тематичних заходів та театралізованих свят.

Бібліотеки району в 2009 році отримували 60 назв періодики на суму 12,1 тис. грн. Одним із джерел надходження літератури до бібліотек району залишається Програма соціально - значущих видань, за якою книги надходять в центральну районну бібліотеку безкоштовно, для подальшого розподілу між сільськими бібліотеками. Згідно цієї Програми до бібліотек району надійшло 1357 примірників на суму 41, 4 тис. грн. (для ЦРБ – 286 екземплярів на суму 12030 грн., для сільських та селищних бібліотек 1071 екземплярів на суму – 29370 грн.). Одночасно важливим джерелом надходження коштів для придбання літератури залишається запровадження часткових платних послуг. Крім центральної районної бібліотеки, платні послуги застосовують ще 16 бібліотек - філіалів. Протягом 2009 року від надання платних послуг отримано 20,0 тис. грн., на які придбано 463 екземплярів книг. Книжковий фонд бібліотек нараховує 358,61 тис.примірників ( в т.ч.по ЦРБ - 49,26, по бібліотеках – філіалах - 309,35 примірників).

 

Сім’я, молодь та спорт

Протягом 2009 року Малинською райдержадміністрацією проведено ряд заходів, спрямованих на реалізацію державної політики з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту в районі. Упродовж 2009 року продовжено роботу по підготовці документів на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня». Указами Президента України почесне звання України «Мати-героїня» у 2009 році присвоєно 60 жінкам району. Загальна кількість жінок району , яким присвоєно це почесне звання, становить 69 . В 2009 році паспортизовано багатодітні сім’ї району, де виховується 3-є і більше дітей до 18 років, упорядковано банк даних молодих сімей району та сформовано банк даних на дітей, що потребують оздоровлення. Здійснено облік багатодітних сімей району з метою введення їх до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб та надання пільг. Загальна кількість багатодітних сімей району становить 274, в них виховується 975 дітей до 18 років. У 2009 році з нагоди Дня матері та Міжнародного Дня сім’ї в районі проведено ряд тематичних програм, виставок та святкувань. На придбання цінних подарунків з районного бюджету використано 2824 грн.

В серпні 2009 року, перед початком нового навчального року, організована та проведена зустріч з дітьми – сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування. 54 дітей даної категорії отримали набори концтоварів та матеріальну допомогу від райдержадміністрації та спонсорів на загальну суму понад 27,1 тис. грн.. З нагоди Міжнародного Дня інвалідів 60 дітям з обмеженими фізичними можливостями надано адресну допомогу на загальну суму 2740 грн. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування проведено районний захід до Дня Св. Миколая. На придбання новорічних подарунків для дітей-інвалідів, дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей з районного бюджету використано 12620 грн.

 Відповідно до затвердженої Програми відпочинку та оздоровлення дітей Малинського району у 2009 році на її реалізацію з районного бюджету виділено 50,0 тис. грн., що спрямовані на організацію таборів з денним перебуванням та виділено 1,0 тис. грн. на поповнення спортивно-ігрової бази таборів з денним перебуванням. Згідно мережі таборів з денним перебуванням, у 2009р. у період з 01.07.09 р. по 19.07.09 р. діяло 17 таборів, де активним відпочинком було охоплено 390 дітей. Сесією районної ради від 29.05.09р. виділено матеріальну допомогу в розмірі 15,0 тис. грн. на оздоровлення 6 дітей з прийомних сімей. Ці кошти використані прийомними сім’ями в приватному порядку для оздоровлення дітей в Херсонській області та в м.Євпаторія. Згідно розподілу коштів, передбачених розпорядженням КМУ від 10.06.09р. № 624-р, на проведення оздоровлення дітей Малинського району виділено 12,6 тис. грн., спрямовані вони на оздоровлення 5 дітей в оздоровчому закладі «Бригантина» м.Скадовськ. На базі МДЦ «Артек» у 2009 році оздоровлено 3 дітей із числа дітей-сиріт. Протягом оздоровчої кампанії 2009 року постійно проводилася робота щодо підбору дітей в оздоровчі заклади області та України за рахунок коштів Міністерства праці та соціальної політики, що дало змогу 493 дітям оздоровитись в санаторних закладах. Станом на 1.01.2010 року активним відпочинком та оздоровленням за рахунок різних джерел фінансування було охоплено 1216 (53%) дітей району Путівками матері та дитини у 2009 році скористалося 40 жителів району. При сприянні міжнародних благодійних фондів (благодійна асоціація «Дружба-Чорнобиль – Франція», «Захист дітей Чорнобиля», ТОВ «Допомога дітям Чорнобиля») у поточному році оздоровлено 198 дітей району за кордоном.

Організовано та проведено огляд-конкурс по облаштуванню спортивних споруд. На відзначення переможців із районного бюджету виділено 2,0 тис. грн. Протягом 2009 року проведено районні змагання серед школярів з міні – футболу, районну Спартакіаду школярів з настільного тенісу, шахів, шашок, волейболу, футболу , легкоатлетичного кросу, районну Спартакіаду працівників освіти. Забезпечено участь збірних команд району в численних обласних та Всеукраїнських змаганнях На функціонування районної дитячо-юнацької спортивної школи з районного бюджету у 2009 році виділено 124000 грн. Станом на 1.01.10 р. у 6 відділеннях з 5 видів спорту Малинської РДЮСШ займається 174 дитини. Поновлено матеріально – технічну базу, придбано спортивний інвентар для занять фізичною культурою і спортом в РДЮСШ на загальну суму 2997 грн. У 2009 році організовано та проведено розіграш кубка «Весна», районний чемпіонат з футболу, в якому приймало участь 11 футбольних команд. Спільно з районною федерацією футболу організовано та проведено підведення підсумків футбольного сезону 2009 року та відзначено переможців. У 2009 році проведено районний конкурс «Краще спортивне село». Згідно матеріалів, що надійшли на конкурс, переможцем визнано Головківську сільську раду, яку відзначено цінним подарунком. Забезпечено участь у багатоступеневих обласних галузевих спартакіадах серед команд державних службовців, працівників лісового господарства. У 2009 році започатковано проведення районних змагань зі спортивного орієнтування, в якому взяло участь 7 команд навчальних закладів. В районі активно продовжують діяльність: спортивно – молодіжна громадська організація «Малинська районна федерація футболу», міськрайонний молодіжний клуб «Нокаут» з боксу. На реалізацію заходів районної Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2008-2011 роки виділено 45000 грн.

Соціальна робота

У 2009 році райдержадміністрацією забезпечено функціонування ; служби соціальної підтримки сімей, служби соціального супроводу молоді, яка перебуває в місцях позбавлення волі чи повернулася з них, мобільного консультаційного пункту у сільській місцевості, служби соціально –профілактичної роботи, школи волонтерів, спеціалізованої телефонної лінії. Рішеннями 13 засідань Дорадчого органу під соціальний супровід протягом звітного періоду взято 46 кризових сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в них виховується 118 неповнолітніх дітей. Під супроводом центру соціальних служб райдержадміністрації перебуває 4 прийомні сім'ї, в яких проживає 7 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 4 - діти з Малинського району. В рамках Мобільного консультаційного пункту у сільській місцевості здійснено 100 виїздів, охоплено 65 населених пункти, проінспектовано 161 сім’я. У березні та листопаді 2009 року проведено профілактичну районну акцію "Ехо" по профілактиці негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі. В рамках акції "Ехо", з метою попередження та зниження рівня правопорушень серед підлітків та молоді району, спільно з кримінально – виконавчою інспекцією Малинського району для 16 неповнолітніх здійснено поїздку в Житомирську установу з виконання покарань №8 (ЖУВП №8). В рамках Служби соціального супроводу молоді, яка перебуває в місцях позбавлення волі чи повернулася з них та умовно засуджених проводилась робота з 45 умовно засудженими. Від районної державної адміністрації 4 умовно засудженим особам виділено матеріальну допомогу на загальну суму 500 грн.

Працівниками центру і відділів райдержадміністрації проведено відвідування на дому 57 сімей, де виховуються діти з функціональними обмеженнями. За рахунок коштів, виділених на реалізацію районної програми «Родина Малинщини», всі діти отримали продуктові набори на загальну суму -2740 грн. Відповідно до вимог Державної соціальної служби в січні 2009р. Службу роботи з ін'єкційними споживачами наркотиків і членами їх сімей перейменовано в службу соціально – профілактичної роботи. З районного бюджету на функціонування цієї служби у 2009 році виділено 4,5 тис. грн.

Захист прав дітей

 На обліку Малинської райдержадміністрації знаходиться 150 дітей, що проживають у 68 сім'ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків. У 2009 році до Малинського районного суду скеровано 4 справи про позбавлення батьків батьківських прав. 5 новонароджених дітей влаштовано на тимчасове перебування в Житомирський обласний будинок дитини. На обліку перебуває 123 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування. 24 дитини цієї категорії виховуються у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях інших районів області. У сім’ях опікунів, піклувальників виховується 62 дитини, яким надано правовий статус. 7 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, знаходяться на повному державному утриманні в закладах професійно-технічної освіти та 26 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, утримується у державних дитячих закладах. Упродовж 2009 року жодної дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування до державних закладів не направлено. На засіданнях Комісії з питань захисту прав дитини розглянуто 5 питань вчинення правочинів щодо нерухомого майна неповнолітніх: Ведеться постійний контроль за закріпленням житла та майна за неповнолітніми, які залишились без батьківського піклування. Виконкомом Дібрівської сільської ради поставлено на квартирний облік для отримання житла 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом 2009 року 8 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 р. №823 отримали одноразову допомогу в зв’язку з досягненням повноліття в сумі 1590 грн. кожний. В травні 2009 року проведено зустріч з 6 дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, випускниками загальноосвітніх шкіл району. Під час проведення заходу дітям даної категорії за рахунок коштів, передбачених на заходи районних Програми «Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2007-2010 роки», «Родина Малинщини» надано матеріальну допомогу по 200грн. В серпні 2009 року перед початком нового навчального року проведено зустріч з 54 дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, які проживають на території Малинського району. Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 03.08.2009 року «Про виділення матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленими батьківського піклування», кожній дитині надано матеріальну допомогу в розмірі 150грн., на загальну суму 8,1тис. грн. та вручено шкільне приладдя на загальну суму 4000грн. Матеріальну допомогу дітям цієї категорії надано також керівниками підприємств різної форми власності Малинського району на загальну суму понад 20,0 тис.грн.

 Протягом 2009 року службою у справах дітей райдержадміністрації спільно з працівниками Малинського МВ УМВС України в Житомирській області, районним центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді проведено 9 профілактичних рейдів в місця масового відпочинку молоді у вечірній час. За 2009 рік з Малинського МРВ УМВС надійшли повідомлення про скоєння на території району злочинів 13 неповнолітніми. Службою у справах дітей райдержадміністрації, як представником органу опіки та піклування Малинської райдержадміністрації забезпечено участь у проведенні 24 засідань Малинського районного суду, на яких розглядались кримінальні справи щодо обвинувачення неповнолітніх у скоєнні злочинних діянь та 1 справи про розлучення батьків і вирішення питання щодо місця проживання дитини. Проведено відповідну роз’яснювальну роботу з дітьми, яким винесено звинувачувальний вирок. З метою виконання прогнозованих показників по створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей в Малинському районі проведено роботу, в результаті якої в жовтні 2009 року, на базі сім’ї Фещенків, жителів с. Новобратське створено прийомну сім’ю, в яку влаштовано одну дитину-сироту. Для виявлення дітей, які не приступили до занять без поважних причин, в районі організовано та проведено Всеукраїнський рейд «Урок». Під час проведення рейдів вжиті необхідні заходи щодо повернення виявлених дітей до навчальних закладів та усунення причин, внаслідок яких діти не були охоплені навчанням. Такі діти в районі відсутні. 18 грудня в районному Будинку культури проведено захід до Дня Святого Миколая та Новорічних свят, у якому прийняли участь 60 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 60 дітей із функціональними обмеженнями. На проведення даного заходу з районного бюджету використано 6,0 тис. грн.

Робота зі зверненнями громадян

Протягом 2009 року до райдержадміністрації надійшло 1432 звернення, що на 47,8% більше, ніж за 2008 рік. За звітний період надійшло лише 5 повторних звернень. Всі звернення надійшли від громадянина Мельниченка В.В., м. Київ, до Секретаріату Президента України щодо повернення будинку, отриманого у спадщину в с.Ксаверів. Протягом року надійшло 1052 письмові заяви, це на 8,6% більше, ніж за 2008 рік. Від жителів району отримано 368 письмових заяв (це 35% від загальної кількості), від жителів Малина – 370 заяв (35%), від жителів інших міст – 314 (30%). Серед порушених у заявах питань лідирують питання виділення і використання земель – 804 заяви (76,4% від загальної кількості) та надання матеріальної допомоги – 176 (16,7%). 93.1% усіх письмових звернень – це земельні питання та надання матеріальної допомоги. Значну частину заявників становлять соціально незахищені верстви населення. Серед основних категорій є пенсіонери (27% заявників), багатодітні сім’ї та одинокі матері (6,2%), інваліди, учасники війни (5%). Протягом звітного періоду надійшло 3 колективні заяви . Усі заяви розглянуті. Письмові відповіді надані у терміни, визначені чинним законодавством.

На належному рівні у Малинській райдержадміністрації організовано особистий прийом громадян. Особистий прийом відповідно до затверджених графіків проводять голова райдержадміністрації та його заступники, керівник апарату та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Протягом року головою, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації проведено 212 особистих прийомів, на яких побувало 225 громадян. Голова райдержадміністрації провів 35 особистих прийомів, розглянуто 44 звернення. По „гарячій телефонній лінії” до голови райдержадміністрації звернулося 10 чоловік. Виїзні прийоми громадян проводять голова райдержадміністрації та його заступники відповідно до затверджених помісячних графіків. Протягом січня-грудня 2009 р. здійснено 73 виїзні прийоми за місцем роботи та місцем проживання громадян, розглянуто 185 звернень.